loader image

COSS

7 نصائح لتطوير مهارة الاستماع

گوش دادن در رابطه ما با دیگران بسیار مهم است. بنابراین به 7 توصیه ما برای توسعه توانایی خود در گوش دادن به دیگران توجه کنید. شما قادر خواهید بود پیام طرف مقابل خود را رمزگشایی و درک کنید.

فضایی مبنی بر اعتماد به وجود بیاورید

قبل از هر چیز لازم است که طرف مقابل شما، قبل از اینکه بتواند گوش دهد، بخواهد با شما صحبت کندبنابراین لازم است که از قبل مشخص شود آیا شرایط روانشناختی (اعتماد) و شرایط مادی (مکان، زمان مناسب) برای باز کردن صحبت فراهم است یا نهبه بیان دیگر، طوری رفتار کنید که طرف مقابل شما احساس راحتی کند!

حالت تفاهم صادقانه ای داشته باشید

برای گوش فرا دادن به طرف مقابل، باید به صحبت‌های او علاقه‌مند بود

Soft Skills COSS

5feedback.com devient globalcoss.com