loader image

COSS

4 TIPS FOR SUCCESSFUL PROJECT MANAGEMENT

4 توصیه برای مدیریت موفق پروژه‌ها

شرکت‌ها به منظور شکستن موانع موجود بین بخش‌ها و انطباق بهتر با تغییرات سریع بازارهایشان، امور را بیش از پیش حول پروژه‌ها سازمان‌دهی می‌کنند. کار در حالت پروژه‌ای موجب تقویت هوش جمعی و بهره‌مندی از مهارت‌های چندگانه می‌شود. از سوی دیگر، این نوع کار نیاز به مهارت‌های مشخصی دارد که مهمترین آن مدیریت عرضی است. به 4 توصیه ما برای مدیریت موفق پروژه‌های خود توجه کنید.

 در مورد پروژه صحبت کنید

هدف این است که اطلاعات همه افراد درگیر در پروژه در یک سطح قرار گیرد. در ابتدا تعریف کانال‌های ارتباطی مختلف ضروری به نظر می‌رسد. در طول هر گام مهم، گفتگو درباره پیشرفت‌ها و همچنین تاخیر‌ها و مشکلات فنی ضروری است. در نهایت، در پایان پروژه، برای نشان دادن اهمیت تحقق هر یک از موفقیت‌های فردی و جمعی، باید درباره آنها گفتگو شود.

 یک هدف مشترک تعیین کنید

برای تضمین عملکرد مناسب تیم پروژه و درگیر شدن همه افراد، یک هدف مشترک باید تعریف شود. این هدف مشترک باید هم واقع‌بینانه و هم قابل دستیابی بوده و همه به آن پایبند باشند. اگر در طول پروژه با مشکلاتی مواجه شدید، به همان هدفی که همه در ابتدا به اشتراک گذاشتند برگردید. به یاد داشته باشید منابع انسانی، فنی و مالی لازم را برای رسیدن به این هدف مشترک اختصاص دهید.

 نقش و مسئولیت هر یک از افراد را تعریف کنید

یک تیم پروژه به طور طبیعی خارج از چارچوب سنتی سازمان تشکیل می‌شود. اعضای آن از بخش‌های خدماتی مختلف گرد هم می‌آیند. بنابراین، ضروری است که نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از افراد را در همان ابتدای کار تعیین کنیم. این امر به همه اعضای تیم روحیه می‌دهد و مشخص می‌کند چه کسی مسئول چه چیزی است. برای تسهیل این کار، می‌توانید از ماتریس مسئولیت‌ها استفاده کنیدویدئو

 اعتماد کنید و در دسترس باشید

به عنوان یک مدیر پروژه، مهم است که ضمن اعطای استقلال به تک تک اعضای تیم و بررسی دوره‌ای پیشرفت پروژه، به آنها اعتماد کنید. اطمینان حاصل کنید که برای همه اعضای تیم در دسترس باشید تا بتوانند آزادانه با شما درباره سوالات و مشکلات احتمالی خود گفتگو کنند.

Soft Skills COSS

5feedback.com devient globalcoss.com