loader image

COSS

4 توصیه برای توسعه سازگاری حرفه‌ای شما

تکامل سریع فن آوری‌ها و بازار‌ها، شرکت‌ها و کارکنان را وادار می‌کند که به طور مداوم خود را نوسازی کنند. برای رنج نبردن و بهره بردن از یک زندگی آرام که نیاز به انطباق دائمی دارد چه باید کرد؟ به 4 توصیه ما برای بهبود سازگاری خود توجه کنید.

… یاد بگیرید که خودتان را زیر سوال ببرید 

اولین واکنش ما، هنگام مواجه با یک تغییر، در اغلب اوقات زیر سوال بردن تغییر است. با این حال، تغییر به یک امر رایج در کسب و کارها تبدیل شده است و به جای خسته کردن خود در مخالفت با آن، بهترین راه برای منطبق شدن با تغییر، شروع به پرسش از خودتان است. این بدان معنا نیست که فرد به خواسته‌های خودش توجه نکند یا یا در مقابل رویدادها منفعل باشد. کاملاً برعکس! در ابتدا باید فرد یاد بگیرد خود را بشناسد و سپس نسبت به موقعیت و شرایط عقب بنشیند. فرد باید درک بهتر شرایط را یاد بگیرد و اینکه چرا ما در منطبق شدن با تغییر مشکل داریم و این امر نیازمند داشتن یک شخصیت قوی است.

برای کمک به شما در درک ریشه‌های یک مسئله و نیز درک سختی منطبق شدن با تغییر، روش‌های بسیاری وجود دارد که به راحتی در محل کار قابل اجرا هستند. به عنوان مثال از روش «5 چرا» استفاده کنید که به طور گسترده به وسیله مقامات مسئول کیفیت استفاده می‌شود:https://www.youtube.com/watch?v=XCIaORrUfwo

و احساسات خود را مدیریت کنید…

تغییر ترس ایجاد می‌کند زیرا شما را وادار می‌کند از منطقه راحتی خود خارج شوید. این امر محتمل و بلکه عادی است که شما در برابر تغییر، احساس گیجی و بدون دفاع بودن کنید. یکی از بهترین راه‌های غلبه بر این ترس این است که احساس کنید که کنترل اوضاع را دوباره به دست می‌گیرید.وضعیتی که در آن می‌توانستید متفاوت کار کنید و سپس آن تغییراتی که می‌توانستید در شرایط بدهید را تصور کنید. این روش به شما این امکان را می‌دهد که به تدریج خود را با تغییر منطبق سازید و رفتارهای مورد نیاز را اتخاذ کنید. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا به تدریج سازگاری خود را به دست آورید و زمان سازگار شدن خود را کاهش دهید.

 یاد بگیرید که شکست بخورید

منطبق شدن همچنین به معنای اشتباه کردن، ادامه دادن یک مسیر اشتباه و پذیرفتن آن است. در جوامع ما که دارای حرکت دائمی است، آگاه بودن از شکست برای شروع مجدد امری ضروری به نظر می‌رسد. بپذیرید که بعضی چیزها فراتر از کنترل شما هستند و با دادن حق اشتباه به خودتان، یاد بگیرید که از نو شروع کنید.با پذیرفتن اینکه کنترل محیط و یا حتی سرنوشت شما به طور کامل در دستانتان نیست خود را شگفت‌زده کنید و در این صورت می‌توانید در منطبق ساختن خود پیروز شوید.

 بازخورد بگیرید

سازگار شدن با دیگران و تغییر محیط نیاز به گذشت زمان دارد. این امر امتحان روش‌های جدید انجام کارها را در بر می‌گیرد. مثل یک ورزشکار، اقدامات خود را تکرار کنید و با همکاران خود در مورد روش‌های جدیدتان در انجام کارها صحبت کنید. از کسانی که در اطراف شما هستند بازخورد بگیرید تا مشخص شود چه اقداماتی جواب می‌دهد و چه اموری می‌تواند بهبود یابد. بدین شیوه می‌توانید خود را اصلاح و به راحتی با رفتارهای جدید منطبق کنید.

Soft Skills COSS

5feedback.com devient globalcoss.com