loader image

COSS

4 توصیه برای بهبود توانایی شما در برقراری ارتباط

ارتباط موثر می‌تواند باعث ایجاد اعتماد بین دو نفر شود، اما اختلافات، موقعیت‌های استرس‌زا و احساسات ما اغلب پیام‌های ما را مسدود می‌کنند. برای پاسخ به این مشکل است که مارشال روزنبرگ، روانشناس آمریکایی مفهوم ارتباط غیرخشونت آمیز* را توسعه داده است. به گفته وی «زبان و تعاملات ما، توانایی‌مان را برای بخشش دلسوزانه و الهام بخشیدن به دیگران برای انجام این کار تقویت می‌کند».

همدلی (توانایی قرار دادن خود در جای دیگران) کلید ارتباطات متمرکز بر شخص است و کلیدهای روش رزنبرگ عبارت هستند از OSBD (مشاهده، احساس، نیاز، درخواست). این روش در محیط حرفه ای و شخصی شما به یک میزان قابل استفاده است.

مرحله 1 : مشاهده کنید

این مرحله درباره قرار دادن خود در شرایط به عنوان ناظر عینی می‌پردازد.

به عنوان مثال، اگر متوجه شوید که یکی از همکاران شما هرگز پرونده‌ها را سر وقت تحویل نمی‌دهد، مقصر قلمداد کردن وی با عباراتی مانند «تو همیشه دیر می‌کنی، کارایی تو پایین است …» بی‌فایده است. این تنها اختلافات بین شما را تقویت می‌کند. روزنبرگ پیشنهاد می‌کند که وضعیت را عوض کنیم به همکاران خود اجازه دهیم عواقب اعمالشان روی ما را مشاهده کنند. شما می‌توانید عبارت خود را به صورت زیر تغییر دهید: «کاش من را از تأخیرت خبردار می‌کردی تا بتوانم خودم را هماهنگ کنم»

گام 2 : احساسات

شما باید احساسات خود و نه طرف مقابل خود را درباره شرایط بیان کنید. اگر شما بگویید «احساس می‌کنم زمانی که پرونده‌هایت را با تأخیر تحویل می‌دهی، محدودیت‌های من را در نظر نمی‌گیری»، مخاطبتان خود را در جای شما قرار می‌دهد و در احساس شما شریک می‌شود و این امر او را تحریک می‌کند رفتارش را نسبت به شما تغییر دهد.

مرحله 3 : نیازها

احساسات از عواطف به وجود می‌آیند، و از این عواطف نیازهای برآورده‌شده یا نشده. برای بیان روشن نیازها، باید ابتدا آنها را شناسایی کرد.

به عنوان مثال: «من باید اطلاعات را به موقع داشته باشم تا بتوانم آنها را با آرامش درمان کنم»

مرحله 4 : درخواست

این آخرین مرحله این روش است و تلاش‌های قبلی را محقق می‌کند. به جای اینکه منتظر باشید مخاطب‌تان از نیازهای شما آگاه شود، باید آنها را برای طرف مقابلتان بیان کنید.

به عنوان مثال: «کاش مهلت‌ها را رعایت کنی تا من بتوانم کارم را سازماندهی کنم. این برای شما مناسب است؟»

در برنامه 5feedback با توسعه این نکات آموزش ببینید

Soft Skills COSS

5feedback.com devient globalcoss.com