loader image

COSS

مدیریت تغییرات

این شرکت‌ها به طور مداوم در حال تغییر هستند، زیرا آنها می‌خواهند بتوانند به تکامل بازارهای خود واکنش نشان دهند. در این زمینه، کارکنان باید با تغییرات مکرر که اغلب شیوه کار ایشان را زیر سوال می‌برد خو بگیرند. در اینجا 4 راهنمایی ما برای همراهی با تغییر و لوازم مرتبط با هر مرحله از منحنی تغییر ما ارائه شده است.

مرحله 1: انکار

تغییر باعث ترس می‌شود. در ابتدا ما اغلب قادر به درک جنبه‌های مثبت تغییر نیستیم و معنای آن را درک نمی‌کنیم. برای عبور از مرحله انکار در حین انجام تغییر، باید تغییرات اعلام شده و نقاط مثبت آنها را بدون بحث کردن تکرار کنید. توصیه می‌شود از سؤال‌های باز استفاده کنید تا اشخاص بتوانند نارضایتی یا ترس خود را ابراز کنند.

مرحله 2: مقاومت در برابر تغییر

هنگامی که تغییر گریزناپذیر باشد، ما غالباً استراتژی اجتناب را به کار می‌بندیم و اغلب به دنبال راه حل‌ها یا دلایل خوبی برای سازگار نشدن با تغییرات می‌گردیم. برای عبور از مرحله مقاومت، لازم است که بدون داخل شدن در بحث واقع‌بین باقی بمانید و مشکلات دیگران را بدون تلاش برای حل آنها بپذیرید.

مرحله 3: فروپاشی

در این مرحله انرژی در پایین ترین سطح خود قرار دارد، ما دیگر با تغییرات مخالفت نمی‌کنیم، اما احساس ضعف و کمی بی‌انگیزگی داریم. ما دست برداشته‌ایم و پیاده‌سازی تغییرات هنوز به نظر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. برای عبور از این مرحله، ما باید جنبه‌های مثبت تغییر را برجسته کنیم و با تأکید بر پیشرفت‌های اولیه به کارمندان انگیزه بدهیم.

مرحله 4: یکپارچه‌سازی

یکپارچه‌سازی تغییرات به دو مرحله تقسیم می‌شود: یکپارچه‌سازی مفهومی که در آن ما قادر به معطوف کردن تغییر به آینده هستیم و یکپارچه‌سازی رفتاری که در آن ما خواهیم توانست رفتارهایمان را متناسب با واقعیت جدیدمان تغییر دهیم و رفتارهای گذشته‌مان را رها کنیم. برای عبور از این مرحله، توصیه می‌شود به افراد ایده‌پرداز تکیه کنید، به این معنی که افرادی که بیشترین انگیزه را برای تغییر دارند و سریع تر رفتارهای مورد انتظار جدید را از خود نمایش می‌دهند.

Soft Skills COSS

5feedback.com devient globalcoss.com